opensubscriber
   Find in this group all groups
 
Unknown more information…

b : baraya_sunda@yahoogroups.com 21 October 2011 • 11:01AM -0400

[Baraya_Sunda] PBKS - Si Udin jeung Balok Kawat?
by Ki Hasan

REPLY TO AUTHOR
 
REPLY TO GROUPPBKS - Si Udin jeung Balok Kawat?
Ku: Sp Saprudin

.
"Anak-anak berhubung kapur tulis tidak ada, maka Bapak akan mendiktekan
soal ini, dan agar ditulis di buku masing-masing. Tolong perhatikan
baik-baik :  jika panjang sebatang kawat diketahui ukurannya adalah 10 m,
kemudian kawat tersebut akan dibuatkan model balok dengan dengan ukuran 5 cm
X 4 cm X 3 cm. Pertanyaannya adalah berapa banyak model balok yang dibuat?
kitu ceuk Pa Adang ngadiktekeun soal Matematika. Celetuk kuring ngomong :
"Pak susah amat soalnya, kira-kira hasilnya berapa banyak Pak?" Pa Adang
nembal rada judes : "Teuing, pan aing mah mere soal, maneh nu kudu
ngajawab". Otak kuring rada leneng meunang soal kitu, kudu muter otak bener
ieu mah. Ret ka babaturan sabeulah anu ngaranna Iwan "Wan bisa teu maneh
ngajawab soal ieu". Si Iwan nembal sangeunahna "Tanyakeun ku maneh ka tukang
bangunan, da tukang bangunan mah geus teu bireuk deui kana urusan kieu mah,
aing mah boroning nyaho soalna, nyatet ge hanteu" bari heuay calangapna gede
pisan. "Ih dasar belegug siah mah, ceunah hayang jadi arsitektur" tembal
kuring rada keuheul. Terus si Iwan nembal : "Heueuh arsitektur nyieun
kandang hayam".
"Sudah jangan ribut, kerjakan!! Jika sudah selesai kumpulkan di meja
Bapak! Kerjakan, Bapak kasih waktu 30 menit!!" ceuk Pa Adang terus gek diuk
dina korsina. Kuring ngotret jawaban, ceuk kuring dina hate kawat panjangna
10 m = 1000 cm, balok boga opat sisi nyaeta panjang, lebar jeung luhur, jadi
mun eta kawat rek dijieun model balok, itungana pasti 4 (5 cm) + 4 (4 cm) +
4 (cm) = 48 cm. Jadi 1.000 cm : 48 cm = 20,833. Hartina kawat ieu bisa
dijieun model balok lobana 20 model jeung sisa kawan anu henteu kapake 0,833
X 48 cm = 39,984 cm, jadi jawabanna 20. Geus rengse kutrat kotret, kuring
henteu buru-buru mikeun eta jawaban, nempo heula babaturan harita keu
aranteng ngagawean soal can aya anu rengse. Sakapeung keur ngariksa jawaban
soal, ujug-ujug si Iwan nangtung bari ngomong : "Pak...Pak, saya tahu
jawabannya sebanyak 200 buah model balok". Harita barudak ngadenge omongan
si Iwan atuh geur bae sareuri, salah sahiji babaturan nembal pokna teh "Loba
teuing nyet, naon maneh rek dagangan?". Pa Adang nempo polah si Iwan" Bagus
kalau kamu tahu, berarti sudah selesai. Kalau sudah selesai letakkan di meja
Bapak sini" Tapi si Iwan bari gagaro teu arateul pokna "Aduh pak belum saya
tulis jawabannya di buku". Eta Pa Adang ngadenge omongan si Iwan jung
nangtung terus muru nyampeurkeun ka si Iwan bari "Plok....Plok...Plok" tilu
kali buku dicabokkeun kana beungeut si Iwan bari ambek "Siah, tikamari ceuk
aing oge diukna ulah jeung si Isep, kabawakeun belegug siah" terus balik
deui kana korsina, katempo rada beureum beungeutna. Kuring anu teu ngarasa
nyieun masalah disakompet daunkeun ngarasa teu ngeunah, pedah kuring budak
bangor, anu nyieun pokal batur, kuring anu kena getahna. Terus kuring maju
ka hareup ngagembol tas muru meja Pa Adang bari mikeun jawaban soal, geus
kitu kuring ngomong, song ngasongkeun kertas jawaban "Pak ini jawaban soal
yang saya kerjakan dan saya pamit mau pulang karena ada urusan penting".
kuring ngoloyor muru panto kelas rek kaluar. Tapi Pa Adang nyaram bari
leungeuna nyekelan leungeun kuring "Mau kemana kamu, jam pulang masih 15
menit lagi" Kuring ngepeskeun cekelan leungeun Pa Adang terus nembal "Pak
saya ini emang nakal, tapi kalau urusan pelajaran saya serius, Bapak bisa
periksa jawaban soal ini" terus ngibrit ka luar bari dina hate awas siah
Adang ku aing digawean di luar.

Hanca........................

Bookmark with:

Delicious   Digg   reddit   Facebook   StumbleUpon

opensubscriber is not affiliated with the authors of this message nor responsible for its content.