opensubscriber
   Find in this group all groups
 
Unknown more information…

b : baraya_sunda@yahoogroups.com 22 October 2011 • 10:00AM -0400

[Baraya_Sunda] PBKS - Bales Dendam Si Udin
by Ki Hasan

REPLY TO AUTHOR
 
REPLY TO GROUPPBKS - Bales Dendam Si Udin
Ku: Sp Saprudin

Sanggeus disakompet duankeun ku Pa Adang, dina poe minggu isuk-isuk
kira-kirajam 07.00 WIB kuring nyiapkeun strategi pikeun ngabaleus omongan Pa
Adang waktu di sakola. Kuring muru warung sangu huduk Ibu Tinah anu kasohor
pang gurihna jeung pang pelemna. Harita kuring meuli sangu huduk anu eusina
semur tempe sakeret, goreng bala-bala jeung endog sahulu, hargana Rp. 150.
Meunang ngabungkus, terus kuring menta uyah ka Ibu Tinah "Bu gaduh uyah teu"
Ceuk Ibu Tinah "Gaduh, kangge naon jang?" Tembal kuring "Aya peryogi we,
tiasa teu abdi nyuhunkeun dua sendok?" Teu kungsi lila Ibu Tinah ngasongkeun
wadah uyah bari pokna "Ieu jang, nyandak we sacekapna". Kuring ngawadahan
uyah dua sendok kana duan cau terus dibungkuskeun terus nganuhunkeun ka Ibu
Tinah "Hatur nuhu Bu". Geus kitu kuring indit ka warung kolontong Ibu Ebah
rek meuli kopi Liong sabungkus. Geus meli kopi, terus kuring balik ka imah.
Di jero imah terus  kuring ka dapur nyokot muk (cangkir gede) terus dieusian
kopi jeung uyah terus ditinyuh ku cipanas. Kopi diaduk-aduk ameh uyahna
larut. Saterusna kuring kaluar imah bari mawa bungkusan sangu huduk jeung
sacangkir kopi, terus muru ka imah si Ajot batur sakola lain kelas anu
imahna henteu jauh jeung imah Pa Adang. Ajot murid anu deukeut jeung Pa
Adang, da uanggal peuting si Ajot jeung batur-baturna sok ragem aya di imah
Pa Adang. Kasampakeun harita si Ajot keur aya di imahna. "Jot kuring ieu
katitipan bungkusan sangu huduk jeung sacangkir kopi pikeun Pa Adang" ceuk
kuring ka si Ajot. "Leuh sangu huduk ti saha? Tara tisasari maneh bura bere
kieu ka Pa Adang. Atuh anteurkeun we ku maneh sorangan?" tembal si Ajot.
Ceuk kuring "Iiih manehmah,  ieu sangu huduk jeung kopi lain ti kuring, tapi
titipan ti Ibu Nita. Pan maneh anu deukeut jeung Pa Adang maneh. Kieu Jot,
basa kuring keur lulumpatan olah raga, panggih jeung Ibu Nita di warung
huduk Ibu Tinah, manehna meuli sangu huduk jeung mawa sacangkir kopi, basana
ceuk Ibu Tinah : Ieu panganterkeun ka Pa Adang"
Ibu Nita nyaeta salah sahiji guru di sakola kuring anu ngajar pelajaran
Keterampilan jeung Kesenian. Ceuk beja Ibu Nita jeung Pa Adang keur
deudeukeutan (bobogohan), da maranehna masih keneh pada lajang.
"Heueuh kitu mah, ku kuring dianteurkeun ka Pa Adang" ceuk Ajot katingalina
sumanget pisan. "Tapi bejakeun ieu sangu huduk langsung ti Ibu Nita, ulah
palantaran kuring nyah, geura indit anteurkeun, sugan maneh meunang ponten
alus ti Pa Adang" ceuk kuring nitah si Ajot supaya buru-buru mikeun
bungkusan sangu huduk. Leos we si Ajot indit, bari kuring nuturkeun rada
anggang ti tukang.

Kacaritakeun di imah Pa Adang harita manehna keur aya di teras imah keur
nyihaneut gogodoh (pisang goreng). si Ajot langsung mikeun eta bungkusan
sangu huduk ka Pa Adang. "Pa ieu sangu huduk sareng cikopi titipan ti Ibu
Nita" Pa Adang rada ngerungkeun beungeut, rada heran "Ti bu Nita, ari maneh
panggih dimana jeung Ibu Nita" ceuk Pa Adang ka Ajot. Tembal Ajot ngabohong
"Tadi nuju abdi lari pagi, pendak sareng Ibu Nita di warung sangu huduk Ibu
Tinah". Ceuk Pa Adang "Ooh kitu" bari eta bungkusan sangu huduk dibuka
"Geuning haneut keneh Jot jaba ieu cikopina panas keneh, cocok ieu mah,
maneh hayang Jot?" Pa Adang nawaran si Ajot, ceuk si Ajot "Nuhun Pa,
kaleresan abdi tos sarapan, abdi ngiring raos we" Am eta sangu huduk didahar
ku Pa Adang "duh meni pulen ieu sangu huduk, bisaan nyah nu nyieun ieu sangu
huduk" ceuk Pa Adang, eta bungkusan sangu huduk ampir erep, geus kitu kop
kana cikopi, terus surudut cikopi diuyup, teu lila cikopi diburakeun deu
bari pokna "Aduh jador ieu cikopi naon!!! Rasana meni asin kieu!!" Ajot anu
harita diuk dina korsi gigireunna olohok "Duka atuh Pa, dan abdi mah mung
sakadar nyandak" tembal Ajot.
Kuring dipikajauhan nempokeun henteu kuat hayang seuri dina hate ngomong
"Kabayar, impas ayeuna mah, mantakan ulah nyakompet daunkeun" terus ngibrit
lumpat........... the end.
Kuring anu

Bookmark with:

Delicious   Digg   reddit   Facebook   StumbleUpon

opensubscriber is not affiliated with the authors of this message nor responsible for its content.