opensubscriber
   Find in this group all groups
 
Mass Groups more information…

m : mass-groups@googlegroups.com 7 August 2008 • 7:42AM -0400

[Mass Groups:48473] เรื่องลับๆ..ของน้องชาย
by Akasark

REPLY TO AUTHOR
 
REPLY TO GROUP*เขามีชื่อเรียกหลายชื่อ แต่ชื่อที่น่ารักที่สุดของอวัยวะเพศชายก็คือ 'น้องชาย'
น้องชายเป็นหนึ่งในอวัยวะที่หนุ่มๆ หวงแหนที่สุดจนถึงขั้นเรียกได้ว่าเป็น
'กล่องดวงใจ'*แม้น้องชายจะเติบโตขึ้นเคียงข้างชายหนุ่มมาจนถึงวันที่สามารถประลองยุทธ์ได้
แต่ก็มีชายหนุ่มน้อยคนนักที่จะรู้จักเรื่องราวของเขาอย่างแท้จริง
วันนี้เรายินดีพาหนุ่มๆ เข้าไปท่องโลกของ 'น้องชาย' กัน

*น้องชายตัวดี*

'ลึงค์, เจ้าโลก, พวงสวรรค์, มังกร, ช้างน้อย'
เป็นชื่อเรียกไม่เป็นทางการที่หมายถึง 'น้องชาย' หรืออวัยวะเพศชาย
แต่ก็ใช่ว่าน้องชายจะมีชื่อเรียกเพียงแค่นี้ เพราะมีคำอื่นๆ
อีกมายมากที่ถูกนำมาใช้ตามวาระและความเหมาะสม เช่น เจี๊ยว หรือ จู๋
ที่ส่วนใหญ่เอ่ไว้เรียก 'หนอนน้อย' ของเด็กๆ 'ไอ้จ้อน' คำเรียกแบบบ้านๆ
'ไอ้นั้น' คำเรียกที่ผู้หญิงมักใช้ในกรณีเหนียมอาย และ 'ตัวเดียว อันเดียว'
ที่ส่วนใหญ่เอาไว้เรียกอวัยวะของสัตว์เพศผู้เสียมากกว่า
แต่คำบางคำก็เป็นคำด่าหยาบโลนที่มีความหมายถึงน้องชายเช่นกัน
(ขอเว้นไว้ในฐานะที่เข้าใจและไม่กล่าวถึง)

*เรื่องจริงของน้องชาย*

'น้องชาย' มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า 'อวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย'
เพราะหน้าที่หลักคือหน้าที่ในการสืบพันธุ์ แต่จะมีไว้เพื่อความหรรษาก็ไม่ว่ากัน
อวัยวะสืบพันธุ์เพศชายมี 2 ส่วนด้วยกัน คือ องคชาต (Penis) และ อัณฑะ
(Testicles)
*- องคชาต (Penis) *คือ ส่วนที่เป็นท่อนยาว (หรือสั้น ก็แล้วแต่บุคคล)
มีหน้าที่หลักคือเป็นทางผ่านของปัสสาวะและน้ำกาม แต่หน้าที่รองคือ
เอาไว้เปรียบเทียบความเป็นหนึ่งระหว่างบุคคล
*- อัณฑะ (Testicles) *คือ ส่วนที่เป็นถุงห้อย ภายในเกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์
เพราะประกอบด้วย หลอดสร้างตัวอสุจิ หลอดเก็บตัวอสุจิ หลอดน้ำอสุจิ
ต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิ ต่อมลูกหมาก
และต่อมคาวเปอร์ที่ทำหน้าที่ในการหลั่งสารหล่อลื่น

*น้องชายกับการสำเร็จความใคร่*

นักวิจัยชาวกรีซใช้อาสาสมัครชาย 52 คน อายุตั้งแต่ 19-38 ปี
ทำการทดสอบเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของอวัยวะเพศ (ที่ยังไม่แข็งตัว)
กับ อายุ ส่วนสูง น้ำหนัก ดรรชนีมวลกาย อัตราส่วนรอบเอวต่อสะโพก
และความยาวของนิ้วชี้ ผลปรากฏว่า อาสาสมัครที่มีความยาวอวัยวะเพศระหว่าง 9 ถึง
17.5 เซนติเมตร (เฉลี่ย 12 เซนติเมตร)
มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับความยาวของนิ้วชี้!!
(เรารู้ว่าคุณกำลังก้มดูนิ้วชี้อยู่ใช่ไหมล่ะ!)

เรื่องนี้สามารถอธิบายได้ว่า ในสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังซึ่งรวมถึงมนุษย์นั้น
การเจริญเติบโตของแขน ขา นิ้วมือ นิ้วเท้า
และอวัยวะเพศชายจะถูกควบคุมด้วยยีนเดียวกันชื่อ Homeobox
ดังนั้นรูปร่างและรูปแบบของการเจริญเติบโตของอวัยวะกลุ่มนี้จึงเจริญไปพร้อมกัน
และมีอัตราการเจริญเติบโตที่สัมพันธ์กันด้วยนั่นเอง

แต่ถ้าพบว่านิ้วชี้สั้นไปก็ไม่ต้องตกใจ
เพราะชายไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดน้องชายที่แข็งตัวแล้ว ยาวประมาณ 5 นิ้ว (เอง)

*หมายเหตุ : เมื่อคุณได้รู้จักน้องชายมากขึ้นแล้ว ขอให้รู้ไว้ด้วยว่า 'สายวัด'
มีขายตามร้านเครื่องเขียนทั่วไป*

*ขอขอบคุณข้อมูล จาก นิตยสารเปรียว*

--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
"Mass Groups" กลุ่ม เอื้อ อาทร
สมัครสมาชิก ส่งเมล์เปล่า ถึง mass-groups-subscribe@goog...
ลาออก, ส่งเมล์เปล่า ถึง mass-groups-unsubscribe@goog...
ต้องการโพสต์ ส่งเมล์ ถึง mass-groups@goog...

ข้อกำหนด
If you are under 18 years of age, or if it is illegal to view adult material in your community, please leave now.
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---


Bookmark with:

Delicious   Digg   reddit   Facebook   StumbleUpon

opensubscriber is not affiliated with the authors of this message nor responsible for its content.