opensubscriber
   Find in this group all groups
 
Saendee Groups more information…

s : saendee-groups@googlegroups.com 3 December 2008 • 4:54PM -0500

[SaenDee Group's] Fwd: FW: ร.อ.จิทัศ ศรสงคราม พระนัดดา พระองค์เดียวในสมเด็จกรมหลวงฯ
by anuradee Banchongmanee

REPLY TO AUTHOR
 
REPLY TO GROUP  **

ร.อ.จิทัศ ศรสงคราม พระนัดดา พระองค์เดียวในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
สถาปนิกหนุ่มโสด เพียบพร้อมด้วยฐานันดรศักดิ์ หากเลือกที่จะใช้ชีวิตเรียบง่าย
สมถะ และงดงาม

ด้วยความที่คุณจิทัส ได้รับการเลี้ยงดูปลูกฝังการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย
มีคุณสมบัติผู้ดี
เขาควรจะเป็นหนุ่มที่เนื้อหอม โลดแล่นในวงสังคม
และทว่าเขากลับเลือกใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย
แบบ low profile, high profit เขาไม่ต้องการเป็นจุดเด่น
แต่ขอเป็นเพียงคนตัวเล็ก ๆ ของสังคม
ไม่ว่าจะพบกันครั้งใด เพื่อขอสัมภาษณ์ คุณจิทัศมักกล่าวอย่างถ่อมตนเสมอว่า

"ผมเป็นคนธรรมดา ไม่มีอะไรน่าสนใจหรอกครับ"

ประโยคสุดถ่อมตน เป็นคำตอบที่ได้ยินด้วยน้ำเสียงสุภาพพร้อมกับสายตาที่อ่อนโยน
คำขอร้องเช่นนี้จึงทำให้หลายคนเกรงใจ
จนไม่ค่อยมีเรื่องราวปรากฏให้ได้เห็นกันมากนัก

สำหรับแบบอย่างในการใช้ชีวิต คุณจิทัศ กล่าวว่า "
คุณพ่อเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต คุณพ่อทำงานหนัก ทุ่มเทเวลาให้กับงาน
แต่ก็ไม่ละเลยที่จะให้เวลากับครอบครัว"

นอกจากงานด้านสถาปนิกที่ถนัดแล้ว คุณจิทัศยังช่วยงานในส่วนของมูลนิธิชัยพัฒนา
ในสมเด็จพระเทพฯ อย่างใกล้ชิด หลายโครงการ
ทั้งยังแบ่งเวลารับเป็นอาจารย์พิเศษสอนนักเรียนระดับมัธยมปลายที่โรงเรียนจิตรลดาเพื่อสอบเข้าสาขาสถาปัตย์ในระดับอุดมศึกษา
เขาว่าแรงบันดาลใจด้านสถาปัตยกรรมได้แบบอย่างที่ดีมาจากคุณตา (พ.อ.อร่าม
รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์)

แม้จะเป็นหนุ่มไฟแรงทำงานตลอดเวลา แต่ถ้ามีเวลาที่เหมาะก็ชอบที่จะไปดำน้ำ
แต่ไม่ค่อยมีโอกาสเท่าไหร่นัก
ทุกวันนี้แม้จะเป็นที่รู้จักและมีคนเข้ามาทักทายมากขึ้น
ทว่าชีวิตในวันนี้ก็ยังคงเป็นปกติเช่นที่เคยเป็นมา
การวางตัวที่สม่ำเสมอตลอดมาเช่นนี้
ทำให้เพื่อน ๆ พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เป็นคนหนุ่มที่เป็น "สุภาพบุรุษ"
และเป็น "ผู้ดี" อย่างแท้จริง เรียกว่าถ้าอยากรู้ว่าคุณสมบัติผู้ดีเป็นอย่างไร
ผองเพื่อนพร้อมใจตอบว่าให้ดู คุณจิทัศเป็นตัวอย่าง
เพราะเป็นผู้ชายที่ถ่อมตัวมาก (ถึงมากที่สุด) ไม่เคยโอ้อวดว่าตนเป็นใคร
ใช้ชีวิตปกติ เป็นสถาปนิกหนุ่มที่ขับรถยนต์ธรรมดาและใช้ชีวิตที่เรียบง่าย

ครั้งหนึ่งคุณจิทัส เคยให้เพื่อนไปส่งที่บ้านโดยบอกกับเพื่อนว่า
"รบกวนไปส่งที่บ้านคุณยายหน่อย"
เพื่อนก็ขับรถไปเรื่อย ๆ ตามที่เขาบอกจนถึงหน้าวังเลอดิส เพื่อนจึงได้แต่อึ้ง
...

มาถึงวันนี้ วันที่กลายมาเป็นผู้ชายที่มีแต่คนอยากรู้จัก ชีวิตเป็นอย่างไรบ้าง
... เขารีบปฏิเสธ
"ไม่ใช่ครับ ไม่ถึงขนาดนั้น" น้ำเสียงถ่อมตัวพร้อมด้วยท่าทีขัดเขินนิด ๆ
และเมื่อไหร่ที่มีการร้องขอสัมภาษณ์ ผ่านสื่อต่าง ๆ
คุณจิทัศเห็นว่ายังเป็นช่วงที่ไม่เหมาะสม แม้คุณพ่อกับคุณแม่จะไม่ได้ห้าม
แต่ก็มีความเห็นเช่นเดียวกันกับเขา

แม้จะพบปะกันแบบไม่ทันตั้งตัว แต่ชายหนุ่มผู้มีอัธยาศัยดีก็ให้เวลาพอสมควร
ก่อนจะขอตัวด้วยรอยยิ้มสุดท้ายอย่างมีกิริยาและไมตรียิ่ง

ลูกตติ ลูกตระกูล คงจะดูได้จากเช่นนี้เอง...

*ร้อยเอก จิทัศ ศรสงคราม* สถาปนิกชาวไทยและนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เกิดวันที่
*6 สิงหาคม*<http://th.wikipedia.org/wiki/6_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1>
*พ.ศ. 2517* <http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2517>เป็นบุตรชายคนเดียวของ
*ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย
ศรสงคราม*<http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1>กับนาย
*สินธู ศรสงคราม*<http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B9_%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1>อดีตเอกอัครราชทูตไทย
ประจำกรุง
*เบิร์น*<http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99&action=edit&redlink=1>และเจ้าของตลาดบอง
มาร์เช่ ในปัจจุบัน
ร.อ.จิทัศ เป็นพระนัดดา (หลานยาย) ของ*สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์*<http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C>เนื่องจาก
ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ผู้เป็นมารดา เป็นพระธิดาองค์เดียวของ
*สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์*<http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C>*
ขอเพิ่มเติมเรื่องท่านผู้หญิงทัศนาวลัย เล็กน้อย*

ท่านผู้หญิงทัศนาวลัยไม่เคยแสดงตัวว่าเป็นพระธิดาในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงฯ
และไม่เคยแสดงตัวว่าเป็น "หลานยาย" ในสมเด็จพระศรีนครินทรฯ
คุณชายถนัดศรีเคยเล่าในรายการวิทยุ "ครอบจักรวาล" ของท่านว่า
"คนอื่นเรียกสมเด็จพระศรีนครินทรฯ ว่าสมเด็จย่ากันทั้งเมือง
มีท่านผู้หญิงทัศนาวลัยเรียกว่า "สมเด็จยาย" อยู่คนเดียว

ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ฯ เป็นที่เคารพของพระบรมวงศ์นุวงศ์ทุกพระองค์
หลายครั้งที่ดูข่าวในพระราชสำนัก ไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธ=D--
This Email has been scanned for viruses and spam content
Poweredby *mailscanner* <http://www.mailscanner.info/>, and is
believed to be clean.
------------------------------
Discover the new Windows Vista Learn
more!<http://search.msn.com/results.aspx?q=windows+vista&mkt=en-US&form=QBRE>

--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม  "Saendee Groups"
หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่
saendee-groups@goog...
หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่
saendee-groups-unsubscribe@goog...
หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่ http://groups.google.com/group/saendee-groups?hl=th
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---


Bookmark with:

Delicious   Digg   reddit   Facebook   StumbleUpon

opensubscriber is not affiliated with the authors of this message nor responsible for its content.