opensubscriber
   Find in this group all groups
 
Saendee Groups more information…

s : saendee-groups@googlegroups.com 11 February 2010 • 5:30AM -0500

[SaenDee Group's] โชว์เสียว 8
by David Beckham

REPLY TO AUTHOR
 
REPLY TO GROUPพี่สาวผมผวาเฮือก..ซี๊ดปากครางอูย.ย.ยยยๆ.. ก้นส่ายสะบัดไปมา
ทั้งกระดกก้นอัดเข้าใส่ลำพี่เขย
ทั้งแอ่นอัดอูมๆกดลงบดคลึงกับปากกับจมูกผม...
เกร็งสั่นระริกกระตุกยึกๆยักๆไปทั้งตัว...

ผมสองมือกำบีบเฟ้นนมอวบๆขาวๆขนาดใหญ่
อ้าปากงับเม็ดติ่งเสียวเล็กๆ..ที่สองกลีบแคมอวบๆเปีย กแฉะเปียกเยิ้มแบะอ้า
ออกดูดจ๊วบๆเน้น.. สองขาเกร็งกดลงกับพื้นแอ่นก้นขึ้นให้แฟนส่ายก้นบดคลึ งอูมๆ
ขมิบรูสยิวตอดรัดลำยวบๆเสียววาบๆไปทั้งตัวไม่หยุด... .

เสียงพี่เขยกัดฟันครางโอยๆ... ก้นเกร็งแอ่นอัดเข้ามาบดส่ายคลึง
กระดกเสียบลำเน้นๆสั้นๆยึกๆ...
พี่สาวผมแหงนหน้าหลับตาซี๊ดปากครางอูย.ยๆ.....เกร็งส ั่นระริกไปทั้งตัว
น้ำเสียวใสๆขาวๆขุ่นๆ ปูดทะลักเบียดลำ
ขนาดใหญ่ของพี่เขยออกมา...ไหลอาบเยิ้มลงที่คางและคอผ มเป็นยางยืด....
พี่เขยแอ่นก้นอัดเข้าบดส่ายคลึง กระดก
เสียบลำเข้ารูเสียวสยิวสั้นๆเน้นๆอยู่ครู่เดียว...
พี่สาวก็ทิ้งตัวลงนอนคุกเข่าหมอบทับอัดกับหน้าผม ยกก้นแอ่นขึ้นกระดก
อัดเข้าใส่ลำพี่เขยปั๊บๆซี๊ดปากครางอูย.ยๆ....เกร็งก
ระตุกเฮือกๆอย่างแรงไปทั้งตั
ว..

ผมแอ่นก้นขึ้นให้แฟนบดคลึงอูมๆกับลำขมิบรูสยิวตอดรัด ...โอบสองแขนขึ้นกอดพี่สาว
กดลง อ้าปากงับเนินอูมๆ
ขาวๆขนาดใหญ่ที่เต้นตุ๊บๆตวัดลิ้นเลียดูดจ๊วบๆ... พี่สาวผมผวาเฮือกๆ...
ซี๊ดปากครางอูย.ยๆ..เกร็งสั่นระริกกระตุกยึกยักๆ
ทั้งแอ่นอูมๆลงบดคลึงกับปากผม
ทั้งส่ายก้นสะบัดกระดกอัดเข้าใส่ลำพี่เขยหอบหายใจฟืด ๆ...
เสียงพี่เขยครางโอยๆ...กระดกก้นเสียบลำอัดเข้ารูสยิว เน้นๆยึกๆ...
น้ำเสียวขาวๆขุ่นปูดทะลักเบียดลำที่เสียบอยู่ใน
อูมๆพี่สาวทั้งดุ้นออกมา หยดไหลลงบนระหว่างอกกับคอผมเป็นก้อนๆ.?

พี่เขยกัดฟันครางโอย.ยๆ..เป่าลมออกจากปากพรวดๆ...แอ่
นก้นอัดประกบติดก้นพี่สาวกระดกย
ึกๆเบาๆ..
เสียบลำไว้ในรูเสียวสยิวพี่สาวนิ่งๆสักครู่.. แล้วขยับถอยออกหันไปหาแฟนผม
ที่กำลังส่ายก้นโยกบดคลึงกับลำผม
อยู่ข้างหลัง.. เสียงลำขนาดใหญ่ของพี่เขยหลุดออกมาจากอูมๆขาวๆขนาดให
ญ่ของพี่สาวดังบ๊วบ... พร้อมกันน้ำเสียว
ขาวๆขุ่นๆที่ปูดทะลักตามออกมาจากสองกลีบแคมอวบๆของอู มๆพี่สาว
ไหลลงบนหน้าอกกับคอผมยังกับก๊อกน้ำรั่ว..?

พี่สาวผมซี๊ดปากครางอูย.ย.ย
ๆ...ขยับตัวถอยลงไปแอ่นก้นกดอูมๆที่เยิ้มแฉะไปด้วยน้ ำเสียวลงบดคลึงกับหน้าอกผม
พรวดๆลื่นปรู๊ดๆหายใจฟืดๆเกร็งสั่นระริกกระตุกยึกๆไป
ทั้งตัว...แล้วล้วงมือเข้ามาจับ
ผ้าผืนน้อยที่ห่อหุ้มหัวนมออก
หย่อนกดลงใส่ปากผมขยับส่ายหน้าอกไปมายึกยักๆ...??
ผมอ้าปากออกคาบนมอวบๆขาวๆขนาดใหญ่ของพี่สาว
ตวัดลิ้นเลียหัวนมแล้วดูดจ๊วบๆเน้นๆทันทีอย่างไม่รีร อ...
ก้นก็เกร็งแอ่นขึ้นกระดกเสียบลำที่กระดกหงึกๆอยู่ในร ูเสียวแฟนยึกๆ...
น้ำเสียวพุ่งออกไปปึ๊ดๆอย่างเสียว
เสียงแฟนผมซี๊ดปากครางอูยๆ...ดังออกมาเบาๆแผ่วๆคละเค ล้ากับเสียงดนตรี...
พร้อมส่ายก้นโยกบดคลึงอูมๆกับลำผมอย่างหนักหน่วง
ขมิบรูสยิวตอดรัดเน้นๆตุ๊บๆยวบๆ...

ผมเสียววาบๆเกร็งขึ้นทั้งตัวอย่างเสียวสยิว..
ส่ายหน้าอ้าปากคาบดูดนมอวบๆขาวๆขนาดใหญ่ของพี่สาวสอง ข้างสลับกันไป
มาจ๊วบๆเน้นๆอย่างเมามัน.. สองขาเกร็งกดลงกับพื้นเวทีกระดกก้นแอ่นขึ้นยึกๆ...น้
ำเสียวพุ่งปึ๊ดๆออกจากหัวหยักบา
นๆที่โดน
บีบรัดยวบๆยาบๆไม่หยุดเป็นระลอกๆ...พร้อมกับน้ำเสียว
ชุดใหญ่ที่ทำท่าว่าจะพุ่งกระฉูด
ตามออกไป...
พี่เขยที่คุกเข่าคล่อมอยู่กลางลำตัวประกบกับแฟนผมทาง
ด้านหลังขยับตัวลุกออกไป... พร้อมกับพี่สาวขยับพรวดถอยลงไป
ส่ายก้นดันก้นแฟนผม ที่โยกส่ายบดคลึงอูมขมิบรูสยิวตอดรัดลำผมอยู่ยึกยักๆ ..?
คล้ายๆกับว่าจะให้แฟนผมลุกขยับออกยังไงยังงั้น..? แป๊บเดียว..
ผมก็รู้สึกว่าลำผมเย็นวาบๆแล้วหลุดออกมาดังบ๊วบ..?..
พร้อมกับเสียงซี๊ดปากครางอูย.ย.. ของแฟนผมเบาเบาๆ

ผมสะท้านเฮือกๆ...เสียววาบๆขึ้นทั้งตัวกระดกก้นแอ่นข
ึ้นตามยึกๆอย่างอัตโนมัต..?
ลำที่หลุดออกจากจากรูเสียวแฟนตั้งโด่กระดกหงึกๆเย็นว าบๆ..?
ผมยังไม่ทันได้ปล่อยก้นลง...
พี่สาวก็ขยับถอยพรวดลงไป แอ่นอูมๆที่เปียกเยิ้มๆด้วยน้ำเสียวของพี่เขยที่แตกท
ะลักพุ่งเข้าใส่เมื่อสักครู่.
.
ลงจ่อดันกับหัวหยักบานๆที่ตั้งโด่กระดกหงึกๆ
ขยับก้นส่ายไปมายึกยักๆลื่นปรู๊ดๆ.. แล้วกระดกอัดลงพรึ๊บ...?
ลำขนาดใหญ่ผมเสียบพรวดลื่นปรู๊ด...เข้าไปในรูเสียวสย ิวของอูมๆขาวๆขนาดใหญ่ของพ
ี่สาวทีเดียวมิดดุ้นอีกรอบ....?
ทั้งผมทั้งพี่สาวผวาเฮือก... กอดกันแน่นซี๊ดปากครางโอยๆอูยๆ....
ก้นกระดกแอ่นอัดเข้าใส่กันปั๊บๆบดส่ายคลึงพรวดๆอย่าง เสียวสยิว
พร้อมกับเสียงแฟนผมที่ร้องอุ๊ยๆเบาๆ..?

ผมผงกหัวขึ้นดู...? แฟนผมเธอนั่งคล่อมอยู่บนหน้าขาของพี่เขย..ที่นั่งเอน
หลังสองแขนยันพื้นเวทีสองขาเหยี
ยดยาว
กางออกพาดอยู่บนขาผม... กำลังส่ายก้นบดคลึงกระดกอัดเข้าใส่หน้าขาพี่เขยปั๊บๆ
...??
สองแขนกอดคอแหงนหน้าซี๊ดปากครางอูยๆ..หายใจฟืดๆ... เห็นโคนลำขนาดใหญ่ของพี่เขย
เสียบเข้าออกอยู่ที่
สองกลีบแคมอวบๆขาวๆเปียกเยิ้มเป็นมันวาวลื่นปรู๊ดๆ..
.น้ำเสียวขาวๆขุ่นๆปูดทะลักเบีย
ดลำขนาดใหญ่นั่นออกมาเป็นฟองฟอด..???

พี่สาวที่หายใจฟืดๆ...ซบหน้าอยู่กับไหล่กับคอผม
ดูดเลียน้ำเสียวจ๊วบๆจ๊าบๆกลืนลงคอเอื๊อกๆ...
กระดกก้นแอ่นอัดลงใส่ลำขมิบรูสยิวตอดรัดซี๊ดปากครางอ ูยๆ..
เงยหน้าขึ้นขยับถอยลงไปมองผมตาเยิ้มๆปรือๆ..
แล้วก้มหน้าลงอ้าปากงับหัวนมตวัดลิ้นเลียดูดจ๊วบๆครา งฮือๆหายใจฟืดๆ...
ก้นก็เกร็งแอ่นกดอูมๆขนาดใหญ่ลงบดส่ายคลึง
กับลำผมเน้นๆขมิบรูสยิวบีบรัดยวบๆ....
ผมผวาเฮือกๆ...แหงนหน้ากันฟันครางโอยๆ....เกร็งไปทั้ งตัวอย่างเสียวสยิว
ทั้งแอ่นหน้าอกขึ้นให้พี่สาวดูดเลียหัวนม ทั้งกระดกก้นแอ่นขึ้นขยับส่ายบดคลึงลำ
กับรูเสียวของอูมๆหายใจฟืดๆ...
น้ำเสียวพุ่งออกจากหัวหยักบานๆเข้าใส่รูสยิวพี่สาวปึ ๊ดๆไม่หยุด...

เสียงแฟนผมกับพี่เขยซี๊ดปากครางโอย.ยๆอูย.ยๆ...
เสียวสยิวคละเคล้าเสียงหายใจฟืดๆ...
พร้อมกับเสียงกระดกก้นอัดเข้าใส่กันปั๊บๆ...? พี่สาวผมเงยหน้าอ้าปากปล่อยหัวนม
ดันตัวขึ้นลุกนั่งยองสองมือยันหน้าผม
กระดกก้นอัดอูมๆกระแทกลงใส่ลำโยกก้นส่ายบดคลึงพรวดๆ. ..
แหงนหน้าหลับตาหายใจฟืดๆ... ซี๊ดปากครางอูยๆ...
เกร็งสั่นระริกไปทั้งตัว..รูเสียวสยิวขมิบตัวตอดรัดล ำผมเน้นๆยวบๆตุ๊บๆ....
ผมสะท้านเฮือกๆ...เกร็งไปทั้งตัวอย่างเสียวสยิว
สองมือล้วงขึ้นไปกำหมับนมอวบๆขาวๆขนาดใหญ่กำบีบคลึงเ ฟ้น ..
แหงนหน้าหลับตากัดฟันครางโอย.ยๆเสียงดัง..
สองขาเหยียดเกร็งกระดกก้นแอ่นขึ้นค้างไว้
ให้พี่สาวส่ายก้นบดคลึงอูมขมิบรูสยิวบีบรัดลำทั้งก้น ทั้งขาเกร็งสั่นพั๊บๆ...น้
ำเสียวพุ่งปึ๊ดๆออกไปไม่หยุด..

เสียงกระดกก้นอัดเข้าใส่กัน
กับเสียงร้องครวญครางอย่างเสียวสยิวของแฟนผมกับพี่เข ย
ผสมผสานกับเสียงของผมและพี่สาวดังระงมแข่งกันอยู่บนเ วที
คลอเคล้าเสียงดนตรีที่ดังกระหึ่ม
จนแทบแยกไม่ออกว่าเสียงไหนเป็นเสียงดนตรี เสียงไหนเป็นเสียงร้องครวญคราง..?
โดยเฉพาะพี่สาวผม...แหงนหน้าหลับตาซี๊ดปากครางอูย.ยๆ
ออกมาเสียงดังอย่างไม่มีผ่อน...
ทั้งก้นทั้งอูมๆขาวๆขนาดใหญ่และรูเสียว
ก็กระดกอัดลงบดส่ายคลึงกับลำผมที่เสียบอยู่ในรูไม่เห ลือแม้แต่กระทั่งโคน
ของมัน และขมิบตอดรัดอย่างเน้นๆ
หัวหยักบานๆขนาดใหญ่ของลำผมจ่อดันส่ายคลึงอยู่ข้างใน ลื่นปรู๊ดๆ..
แทบจะมุดผล๊บเข้าไปในปากมดลูก ?
น้ำเสียวขาวๆขุ่นๆปูดทะลักเบียดลำออกมาเป็นฟองฟอด...
และไหลอาบเยิ้มลงไปตามพวงไข่และง่ามไม่หยุด...

เสียงแฟนผมที่ร้องอู๊ยๆซี๊ดปากครางอูยๆ...กระดกก้นลง
ใส่ลำพี่เขยปั๊บๆ..ที่ดังอยู
่ข้างหลังพี่สาว...
ช่วยช่วยเร่งเร้าให้ผมเกิดความรู้สึกเสียวซ่านเสียวส ยิวสุดชีวิต
ลำขนาดใหญ่ที่กระดกหงึกๆอยู่ในรูสยิวพี่สาว
กระดกหงึกๆถี่พ่นน้ำเสียวออกไปปึ๊ดๆเป็นระยะๆไม่หยุด ...
พอๆกับรูเสียวสยิวของพี่สาวที่แหงนหน้าหลับตา
กระดกก้นอัดลงซี๊ดปากครางอูย.ยๆอย่างเสียวสะท้านทรวง ..
ก็ขมิบตัวตอดรัดลำผมเน้นๆถี่ๆตุ๊บๆแทบจะแหลกคารู

สักพัก.. เสียงแฟนผมกับพี่เขยก็ร้องโอ๊ยๆโอยๆ.. ซี๊ดปากครางอูย.ยๆเสียงดัง
พร้อมกับเสียงกระดกก้นอัดเข้าใส่กันอย่างเน้นๆปั๊บๆถ
ี่ยิบ...แล้วก็ตามมาด้วยเสียงหอ
บหายใจฟืดฟาดๆ....
ซี๊ดปากครางโอยๆอูยๆเบาๆแผ่ว.... ไม่เกินอึดใจ..
ผมกับพี่สาวก็ซี๊ดปากครางเสียงดัง
กระดกก้นแอ่นอัดเข้าใส่เน้นๆปั๊บๆถี่ยิบ..
แล้วเกร็งกระตุกเฮือกๆ...น้ำเสียวแตกพุ่งทะลักอัดเข้ าใส่กันปูดเบียดลำออกมา
ฟู๊ดๆฟี๊ดๆ.... ผมสะท้านเฮือกๆ... แหงนหน้ากัดฟันครางโอยๆ... เสียงดัง
เกร็งไปทั้งตัวอย่างเสียวสยิว สองมือบีบเฟ้นนม
อวบๆขาวๆขนาดใหญ่พี่สาวบีบเฟ้นอย่างแรงแทบจะแหลกคามื อ...
สองขาเหยียดเกร็งกระดกก้นแอ่นขึ้นยึกๆ..
หายใจฟืดๆ...ลำกระดกหงึกๆน้ำเสียวพุ่งปรู๊ดๆ..ออกจาก
หัวหยักบานๆเข้าใส่ปากมดลูกพ
ี่สาวอย่างแรง....

พี่สาวผมสะดุ้งเฮือกๆ.... ซี๊ดปากครางอูยๆ...มองผมตาเยิ้มๆปรือๆเกร็งสั่นระริก
กระตุกยึกๆไปทั้งตัว....
ทิ้งตัวลงมานอนทับกอดผม แอ่นอูมๆขนาดใหญ่กดลงบดส่ายคลึงพรวดๆ...
ขมิบรูเสียวบีบรัดลำผมที่กำลังพ่นน้ำเสียวเข้าใส่อย่ างเน้นๆหอบหายใจฟืดๆ...
ผมตวัดสองแขนเข้าโอบกอด สองขาเกร็งสั่นพั๊บๆ...แอ่นก้นขึ้นส่ายบดคลึง
กระดกเสียบลำอัดเข้าไปเน้นๆยึกๆอย่างเสียวสยิว....คร
ู่เดียว...เสียงซี๊ดปากครางโ
อยๆอูยๆ...
ก็ค่อยๆเบาแผ่วลงเหลือแต่เพียงเสียงหอบหายใจฟืดฟาดๆอ ย่างเหนื่อยอ่อน
ลำผมกระดกหงึกๆ..ลื่นปรู๊ดๆอยู่ในรูสยิวพี่สาวที่แอ่ นอูมๆกดลงบดส่ายคลึงไปมา
ขมิบรูสยิวบีบรัดยวบๆอย่างเสียวสยิว... แล้วเสียงปรบมือของแขกก็ดังขึ้น....?

พี่สาวผมดันตัวลุกขึ้นนั่งพับเข่ามองผมตาเยิ้มๆปรือๆ
...แอ่นก้นกดอูมๆอัดลงใส่ลำคว
ยขมิบรูเสียวบีบรัดยวบๆ...
ผมสะท้านเฮือกๆ... ครางโอยๆ...
มองหน้าพี่สาวตาเยิ้มๆปรือๆพอกันแอ่นก้นขึ้นขยับส่าย คลึงเบาๆลำกระดกหงึกๆอย่าง
เสียวสยิว... แล้วดันตัวลุกอย่างอ่อนแรงโอบสองแขนเข้ากอดจับก้นพี่
สาวดึงเข้ามากดลงใส่ลำเบาๆ..
.
พี่สาวผมครางอูย.ย.. ตวัดสองแขนเข้ากอด
ขยับสองขาออกเกาะเกี่ยวเอวผมดึงเข้าไปกระดกก้นเข้าใส ่ลำเบาๆยึกๆขมิบ
รูเสียวบีบรัดยวบๆ...หายใจฟืดๆอย่างเหนื่อยอ่อน...

ส่วนแฟนผมที่นั่งกอดกับพี่เขยอยู่ข้างหน้าใกล้ๆแทบจะ
เบียดกัน...สองขาเธอก็เกาะเกี่ย
วเอวพี่เขยกระดกก้นอัดเข้าไปเบาๆ
ยึกๆ... ก้นขาวๆของเธอเกร็งยึกยักๆ....
ลำขนาดใหญ่ของพี่เสียบหายเข้าไปในสองกลีบอวบๆขาวๆที่ แดงระเรื่อมิดทั้ง
ดุ้นไม่เหลือแม้แต่โคนเหมือนกัน...
เห็นแต่พวงไข่ที่หดตัวเป็นก้อนขนาดใหญ่อัดติดอยู่กับ
ร่องก้นขาวๆของเธออาบเยิ้มไป
ด้วยน้ำเสียวขาวๆขุ่นทั้งพวง
และไหลหยดลงบนพื้นยังกับใครเอาครีมทาผิวมาเทไว้....

พี่สาวผมกับแฟน..กำลังจะขยับตัวลุกออกจากหน้าขาผมกับ หน้าขาพี่เขย...
แขกตัวเล็กๆผอมๆสูงๆรูปร่างหน้าตาคล้ายคนจีน...ก็เดิ
นขึ้นเวทีมายกนิ้วให้..แล้วยื่น
เงินให้แฟนผมกับพี่สาวคนละปึก..?
ผมว่าน่าจะประมาณหมื่นขึ้นโน่นแหละ...? .. แล้วทำท่าทางบอกให้ผมกับพี่เขย
ดูดนมพี่สาวกับแฟนให้ดู...?
พี่เขยก้มหน้าซุกเข้าไปอ้าปากงับดูดเสียงดังจ๊วบๆเลย
....แฟนผมถึงกับผวาเฮือก... ร้องอุ๊ย..?
ยืดตัวขึ้นแอ่นนมอัดเข้าใส่ปากพี่เขยตัวเกร็งๆ...ก้น
ก็กระดกอัดเข้าใส่หน้าขาพี่เขยย
ึกๆ...หายใจฟืดๆ...??
ก้นขาวๆของเธอนี่เกร็งยึกยักๆ..?

ส่วนผมก็สองมือกำบีบสองเต้าอวบๆขาวๆขนาดใหญ่ของพี่สา ว..
ก้มหน้าเข้าไปอ้าปากงับหัวนมแล้วดูดจ๊วบๆเน้นๆทันทีเ หมือนกัน
พี่เขยยังไม่ถามผมสักคำ..?
แล้วผมจะถามพี่เขยทำไม..? พี่สาวผมหน้าตาเหยเกซี๊ดปากครางอูย.ยๆ...
แอ่นนมอัดเข้ามาใส่ปาก ก้นก็กระดกแอ่นอูมๆอัดเข้าใส่ลำผมที่ยังเสียบคาอยู่ม
ิดดุ้น ขมิบรูสยิวบีบรัดยวบๆ...

ผมกับพี่เขยยังไม่ทันเงยหน้า..
แขกอีกสามสี่คนก็เดินขึ้นมา...ล้วงแบ๊งค์พันแบ๊งค์ห้
าร้อยออกมายื่นให้คนใบๆ....
แล้วก็บอกให้คู่ผมกับพี่สาว และพี่เขยกับแฟนผมเอากันให้ดูอีกรอบ..?
ผมเลยขยับตัวลุกนั่งคุกเข่าวางพี่สาวลงนอนหงาย
ข้างๆพี่เขย แล้วกระดกก้นเสียบลำเข้าออกปั๊บๆทันทีอย่างไม่รีรอ..
พี่สาวผมผวาเฮือกๆ... บิดตัวพล่าน..เหลือบตาขึ้น
มองพี่เขยตาเยิ้มๆปรือๆ...ซี๊ดปากครางอูยๆ...สองขาเก ร็งกดลงกับพื้น
กระดกก้นแอ่นอูมๆขาวๆขนาดใหญ่ขึ้นรับลำผม
ปั๊บๆ..? น้ำเสียวขาวๆขุ่นๆปูดทะลักออกมาอาบลำผมจนขาวผากไปทั้ งลำ
และไหลอาบลงตามร่องก้นขาวๆหยดลงบนพื้นเป็นกองๆ...

ส่วนพี่เขยผมก็จับแฟนผมลงนอนตะแคง
ขยับตัวเข้าคุกเข่าประกบคล่อมขาเธอข้างหนึ่ง..
แล้วจับขาเธออีกข้างขึ้นพาดไว้บนบ่าล้วงมือข้างหนึ่ง
ไปจับนมอวบๆขาวๆของเธอกำบีบคลึง
บีบเฟ้น
กระดกก้นสาวลำขนาดใหญ่เข้าออกอูมๆขาวๆที่เปียกแฉะเปี ยกเยิ้มของเธอปั๊บๆ...??
แฟนผมผวาเฮือกๆ... ซี๊ดปากครางอูยๆ...บิดตัวคว่ำหน้าลงกับพื้นกระดกก้นอ
ัดอูมๆเข้าใส่ลำขนาดใหญ่ขอ
งพี่เขยปั๊บๆ
..ลื่นปรู๊ดๆ.. สองกลีบแคมอวบๆขาวๆที่แบะอ้าออก..
มองเห็นร่องเสียวและรูสยิวที่แดงระเรื่อ ปลิ้นเข้าออกรูดตามลำ
ขนาดใหญ่ของพี่เขยที่เสียบเข้าออกอย่างเน้น..?
น้ำเสียวขาวๆขุ่นปูดทะลักออกมาไหลอาบลงตามหน้าขาขาวๆ เป็นทาง..??

แขกบางคนขยับเข้ามานั่งข้างๆ.. แล้วขอจับนมอวบๆขาวๆและอูมๆของแฟนผมกับพี่สาว...
ผมกับพี่เขยเห็นว่าไม่เสียหายอะไรแถมยังได้ตังค์อีก. .
ก็เลยบอกแขกจับได้เลยเต็มที่...พอคนแรกได้จับ..
คนที่สองก็เอามั่ง.. จากนั้นแขกสี่ห้าคนที่ขึ้นมาบนเวที...ก็ล้วงควักจับน
มจับอูมๆของแฟนผมกับพี่สาวกัน
พัลวัล
ทั้งๆที่ผมกับพี่เขยกำลังกระดกก้นเสียบลำเข้าออกกันป ั๊บๆอยู่..?
แขกบางคนผมมองลำขนาดใหญ่ผมกับพี่เขย ที่กำลังเสียบเข้าออกอูมๆของพี่สาวกับแฟน..

เป้ากางเกงนี่ตุงออกมาแบบเห็นๆเลย...
จนผมกับพี่เขยน้ำแตกใส่รูเสียวพี่สาวกับแฟนเรียบร้อย แล้วนั่นแหละ
พวกเขาถึงได้พากันลงจากเวทีไป...

-------------------------------------------------------------------------------

ผมกับแฟนพี่สาวและเขยโชว์เสร็จ... ก็ลงไปเข้าห้องน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า
ตอนแรกว่าจะออกไปหาอะไรกินแล้วก็กลับ..
แต่แขกเรียกไปนั่งกินด้วย.. ก็เลยโซ้ยกันแบบเต็มที่ แทบจะเมาแอ๋เลยมั๊ง...
เพราะแขกใจดีเลี้ยงแบบไม่อั้น ทั้งเหล้าทั้งกับสั่งมาเพียบ..
พี่เขยผมนี่แทบจะขับรถกลับไม่ไหว....

พอถึงห้องต่างคนก็ถอดเสื้อผ้าตัวเปลือยเปล่าล่อนจ้อน อย่างไม่มีใครอายใคร..
ล้มตัวนอนพักเอาแรงก่อนเข้าห้องน้ำ.. ทั้งนมทั้งอูมนูนขึ้นมาเป็นก้อนๆ...?

ผมนอนหายใจเฮือกๆสลึมสลืออยู่สักครู่เพราะค่อนข้างจะ เมา
ถึงสะกิดแฟนลุกเข้าห้องน้ำ...
แฟนผมตาไม่ลืมเสียงอ้อแอ้ๆ..บอกให้ผมเข้าไปอาบก่อน
เดี๋ยวจะอาบทีหลังขอนอนต่ออีกแป๊บ...
ผมคว้ามือกุมหมับอูมๆขาวๆของแฟน
ที่โหนกนูนล้นหน้าขาขึ้นมาก้อนกำบีบยวบๆแล้วดันตัวลุ ก
ก้มหน้าลงไปอ้าปากงับนมอวบๆขาวๆของพี่สาวที่นอนอยู่ข
้างดูดจ๊วบๆ....ก่อนที่จะลุกเดิ
นโซเซๆเข้าห้องน้ำ....
กลับออกมา... พี่เขยผมนอนคล่ำทับอยู่บนตัวแฟนผมกำลังกระดกก้นเสียบ
ลำขนาดใหญ่เข้าออกรูเสียวร่อ
งเสียวลื่น
ปรู๊ดๆ..?? แฟนผมซี๊ดปากครางอูยๆกอดพี่เขยแน่น
สองขาหนีบเกร็งกระดกก้นแอ่นอูมขึ้นรับปั๊บๆ..
ทั้งๆที่ค่อนข้างจะเมา ?? และน้ำแตกคาเวทีมาไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบ...?

ผมดีดพรวดขึ้นมาตั้งโด่กระดกหงึกๆทันที ทั้งๆที่ค่อนข้างจะเมาเหมือนกัน...?
ก้าวเข้าไปจับขาพี่สาวที่นอนมองตาปรือๆกางออก
ทิ้งตัวลงนอนทับจับหัวหยักบานๆกดเข้าไปจ่อที่ปากรูสย ิว
กระดกก้นเสียบลำเข้าไปทีเดียวทั้งดุ้นพรึบ..?
พี่สาวผมที่แทบตาไม่ลืมผวาเฮือก... ซี๊ดปากครางอูย.ย...
ตวัดสองแขนเข้ากอดผม กระดกก้นแอ่นอูมๆขึ้นขมิบรูเสียวตอดรัดลำยวบๆ...?
แล้วเสียงครวญครางอย่างเสียวสยิว...ก็ดังระงมแข่งกัน ขึ้นในห้องอีกครั้ง ?
แต่คราวนี้ไม่มีเสียงดนตรีประกอบหรือคนดี..
มีเพียงเสียงกระดกก้นเนื้อกระแทกเนื้อปั๊บๆ...
กับเสียงซี๊ดปากครางโอย.ยๆอูย.ยๆ..อย่างเสียวสยิว

สรุปแล้ว.. คืนนี้มีผมคนเดียวที่อาบน้ำๆ....เพราะหลังจากที่น้ำเ
สียวแตกแล้วผละออกจากกัน...
ต่างกันก็ต่างงีบหลับไปเลยด้วยความเหนื่อนอ่อนและมึน เมา..

ตอนสายๆตื่นนอน.. ผมได้ยินเสียงแฟนครางเบาๆแผ่วๆ.. ตอนแรกนึกว่าตัวเองหูแว่ว..
แต่ที่ไหนได้..
ผงกหัวขึ้นหรี่ตาดู...? พี่เขยที่นอนตะแคงประกบอยู่ข้างหลัง...สองมือกำบีบกำ
เฟ้นนมอวบๆขาวๆของแฟนผม
กำลังกระดกก้นเสียบลำขนาดใหญ่เข้าออกอูมๆของเธอปั๊บๆ ..?
น้ำเสียวขาวๆขุ่นๆปูดทะลักเบียดลำออกมาเป็นฟองฟอด...
ส่วนแฟนผมหน้าตาเสียวๆมองผมตาปรือๆ...ซี๊ดปากครางอูย .ย....?
จับก้นพี่เขยดึงเข้ามากระดกก้นอัดเข้ารับตามจังหวะปั ๊บๆ...?

ผมตาลุกพรึ๊บ..พร้อมกับที่ลุกพรวดพราดกระดกหงึกๆ..ทั นที
จะขยับตัวลุกข้ามไปคาบดูดแฟนนมสักหน่อย..
เพราะเมื่อคืนยังไม่สะใจ... แต่พี่สาวที่นอนอยู่ข้างลืมตาหันมามอง
แล้วพลิกตะแคงแอ่นก้นอัดเข้ามา
มือคว้ากำลำผมดึงเข้าไปจ่อที่ร่องก้นทันที...
ผมขยับเข้าไปประกบกระดกก้นอัดเข้าไปทีเดียวปั๊บ...
ลำขนาดใหญ่พอๆกับพี่เขย เสียบพรวดเข้าไปกระดกหงึกๆอยู่ในอูมๆพี่สาวมิดทั้งดุ
้น..
พี่สาวผมผวาเฮือก..ซี๊ดปากครางอูย.ยๆ...กระดกก้นอัดเ
ข้ามาติดกับหน้าขาผมขมิบรูเสียว
ตอดรำลำยวบๆ.. ..
หน้ายังไม่ทันได้ล้าง.. ความเสียวสะท้านก็เริ่มต้นตั้งแต่เช้า...?

แต่ที่ผมชอบที่สุดคือท่าที่พี่สาวขึ้นนั่งยองๆแล้วส่ ายก้นบด...
ท่านี้สุดยอดจริงๆ...
เพราะลำผมนี่เสียบเข้าไปกระดกหงึกๆอยู่ในรูเสียวพี่ส าวไม่เหลือแม้แต่โคนเลย..
หัวหยักบานๆของมันจ่อดันคลึงอยู่กับผนังด้านในอย่างเ
น้นๆลื่นปรู๊ดๆ...อูมๆขาวๆขนา
ดใหญ่กดติดบดคลึงอยู่กับหนอกที่
เต็มไปด้วยเส้นขนสีดำผมอูมนูนขึ้นมาเป็นก้อน.... ผมนี่สองขาเกร็งสั่นพั๊บๆ....
เสียวสะท้านไปทุกอนูขุมขนเลยกับลีลาส่ายก้นของพี่สาว

-------------------------------------------------------------------------------

จากคืนที่โชว์เสียวสุดสยิวสะท้านทรวงสะท้านตับ
มะรุมมะตุ้มกันสุดเหวี่ยงนั้นผ่านมา..
ผมกับแฟนและพี่สาวพี่เขยก็ได้มีโอกาสขึ้นโชว์ด้วยบ่อ ยๆ
ตามบาร์ต่างๆที่ติดต่อมา..
แต่ส่วนมากจะเป็นโชว์เสียวโชว์หวิวธรรมดาๆมากกว่า.. ไม่ได้มีการเอากันจริงๆ...
แล้วเวลาขึ้นโชว์ทั้งผมและพี่เขยจะขยักไว้ไม่ให้น้ำแ ตกออกมา...
เพราะหลังจากโชว์เสร็จ
ก็จะไปสวิงต่อกันที่ห้องแบบสุดๆ....แต่แฟนผมเธอบอกว่ า
เธอโดนพี่เขยแอบกระดกก้นเสียบลำเข้ามาน้ำแตกใส่แทบ
ทุกเวทีที่ขึ้นโชว์ด้วยกัน...ทั้งๆที่เป็นโชว์เสียวโ ชว์หวิวธรรมดาๆ...?

แล้วหลังจากคืนนั้นมา...ผมรู้สึกว่าพี่สาวจะชอบผมมาก
บางทีตอนที่แฟนผมขึ้นขย่ม...
พี่สาวจะก้มหน้าเข้ามาซุกไซร์ดูดเลียพวงไข่
หรือไม่ก็จับลำผมดึงออกไปจากรูเสียวแฟน
แล้วอ้าปากงับดูดเลียหัวหยักบานๆจ๊วบๆจ๊าบๆเฉยเลย...
บางครั้งผมถึงกับน้ำแตกคาปากพี่
สาวเลยก็มี...
จนพี่เขยต้องเสียบลำกระดกก้นเอาแฟนผมต่อเพื่อให้เธอน ้ำแตก..?

หรือไม่..บางครั้งนอนดูทีวีอยู่ดีๆ.. พี่สาวก็จะลุกข้ามมาถอดกางเกงผม
แล้วซุกไซร์ดูดเลียพวงไข่กับลำและหัวหยัก
บานๆ แล้วถอดเสื้อผ้าขึ้นควบผมซี๊ดปากครางอูย.ยๆ......จนน
้ำแตกพุ่งกระฉูดอัดแน่นอยู่ในรู
เสียวด้วยกันทั้งคู่
ต่อหน้าแฟนผมและพี่เขยที่ดูทีวีอยู่ด้วย ? ซึ่งพี่เขยและแฟนผมก็ไม่ได้ว่าอะไร..
ตรงกันข้ามกับหัวเราะฮาๆอย่างชอบใจ...

แล้วแฟนผมกับพี่เขยก็ปล้ำกันถอดเสื้อผ้า เอากันจนน้ำแตกตามมาอีกคู่
ไปๆมาๆแทบจะแยกไม่ออกว่าผัวใครเมียใคร...
เพราะบางวันแทนที่แฟนผมจะมาเอาใจผม.. แต่กลับไปเอาใจพี่เขย...
แล้วพี่สาวแทนที่จะไปเอาใจพี่เขยก็กลับมาเอาใจผม..? โอ๊ย...ปวดหัว..?
เวลานอนนี่แทบไม่ต้องคิดเลยว่าคู่ของใคร.. และต้องนอนตรงไหน...
มีหลายครั้งที่ผมจะเอาแฟน..
แต่ดันจับพี่สาวถอดกางเกง แล้วกระดกก้นเสียบเข้าไปมิดทั้งดุ้น
เพราะคิดว่าเป็นแฟนของตัวเอง...?

แล้วพี่เขยผม... บางครั้งบางวันตื่นนอนขึ้นมา..ก็เห็นนอนประกบกอดแฟนผ
มอยู่ข้างๆ..?
ลำขนาดใหญ่เสียบอัดคับแน่นอยู่ในอูมๆมิดทั้งดุ้น...
หรือบางวัน...ผมเข้าไปอาบน้ำก่อนเพื่อเตรียมตัวไปทำง าน....
พอกลับออกมาพี่เขยก็จับแฟนผมคุกเข่าโก้งโค้งอยู่กับข อบเตียง
กระดกก้นเสียบลำขนาดใหญ่เข้าออกซี๊ดปากคราง
โอยๆอูยๆ..แข่งกับเสียงเพลงที่ดังเบาๆ...
น้ำเสียวนี่ไหลอาบเยิ้มลงตามหน้าขาขาวๆสองข้างของแฟน ผมเป็นทาง...หรือไม่ก็
หายเข้าไปอยู่ในปากพี่สาว ที่มุดหน้าเข้าไปอ้าปากงับดูดเลียพวงๆไข่
และลำพี่เขยที่กำลังเสียบเข้าออกรูสยิวของแฟนผม...?

ยิ่งถ้าวันไหนหยุด...ไม่มีธุระหรือออกไปเที่ยวที่ไหน ... ลำผมกับพี่เขย
ก็แทบจะไม่ได้หลุดออกมาจากรูเสียวของพี่สาว
กับแฟน ที่ผลัดเปลี่ยนกันแอ่นก้นแอ่นอูมๆขาวๆขนาดใหญ่เข้ามา
ให้เสียบ....พี่เขยบอกว่าตั้ง
แต่พี่สาวเจอผม..รู้สึกจะเซ็กจัดขึ้นมาก...
เมื่อก่อนนี่หลังจากโชว์เสร็จก็จบ.. กลับมาก็นอนพักผ่อนก่อนเลย...
แต่เดี๋ยวนี้.. ไม่คาบลำพี่เขยก็คาบลำผมอยู่ตลอดเวลา...ซึ่งก็คงจะจร ิง...
เพราะบางผมยังไม่ทันได้ตื่น..
ลำผมก็กระดกหงึกๆอยู่ในรูเสียวพี่สาวไม่เหลือบแม้แต่ โคนไปเรียบร้อยแล้ว...
ไม่รู้พี่สาวปั่นแล้วขึ้นขย่มตอนไหน

ที่จริงแล้วไม่เฉพาะแต่พี่สาวผมเท่านั้นที่เซ็กจัดขึ ้น...
แฟนผมที่ปกติเป็นคนเงียบๆนิ่งๆไม่ค่อยหวือหวาอะไร...
แต่หลังจากที่มาเป็นนักแสดงโชว์เปลือย
และเจอลำขนาดใหญ่ของพี่เขยเสียบเข้าไปน้ำแตกใส...
เธอก็เซ็กจัดและร้อนแรงไม่แพ้พี่สาวเหมือนกัน...เพรา ะหลังจากที่โชว์เสร็จ
กลับห้องอาบน้ำเสร็จปุ๊บ..
เธอก็จะเดินตัวเปลือยเปล่าโชว์นมอวบๆขาวๆ..
อูมๆที่โหนกนูนล้นหน้าออกมาจากห้องน้ำ
คุกเข่าโก้งโค้งให้ผมเสียบลำเข้าไป
หรือไม่ก็ขึ้นขย่มจนผมและเธอน้ำแตกไปพร้อมๆกัน...

บางครั้ง..ถ้าผมบอกไม่ไหวหรือเพลีย...หรือหลังจากที่
เธอกับผมเอากันน้ำแตกไปพร้อมกัน
แล้ว...
เธอก็ยังหันไปหาพี่เขยผมอีก..?
แล้วผลัดเปลี่ยนกันขึ้นขย่มอย่างเมามัน..ทั้งๆที่เธอ พึ่งน้ำแตกไปหยก...
แต่ทั้งพี่สาวและแฟนผม.. นอกจากเอากับผมกับพี่เขยแล้ว.. ทั้งคู่ก็ไม่เคยเอาใคร
หรือให้ใครเอานอกเวทีแม้แต่ครั้งเดียว..?

นอกเสียจากว่าเวลาที่ขึ้นโชว์บนเวทีแล้วพลาดเท่านั้น ..
ซึ่งบางครั้งก็แค่เฉียดๆ.. บางครั้งหัวหยักบานๆก็มุดผลุ๊บ
เข้าไปทั้งหัว หรือไม่ก็เสียบพรวดเข้าไปทั้งดุ้น
แล้วน้ำแตกใส่เลย...ซึ่งตรงนี้เป็นเหตุสุดวิสัย... จะโทษใครก็ไม่ได้..
เพราะอารมณ์เสียวสยิวมันพาไป
เหมือนผมกับพี่เขย...ถ้ามีโอกาสก็เสียบพรวดเข้าไปทั้
งดุ้นแล้วรีบส่ายก้นควงทันที...
ผู้หญิงจะถอนตัวแอ่นก้นแอ่นอูมๆออกก็ไม่ทันแล้ว..
เพราะความเสียวอย่างซาบซ่านมันเกิดขึ้นเร็วมาก...แค่ กระดกซ้ำอัด
เข้าไปอีกทีสองที.. ผู้หญิงก็แอ่นก้นแอ่นอูมๆเข้ารับ
แล้วขมิบรูเสียวบีบรัดตอดยวบๆยาบๆทันที...

แฟนผมกับพี่สาวก็เหมือนกัน...
อารมณ์ที่เสียวสยิวที่เกิดขึ้นอย่างสุดๆชนิดที่แทบไม ่รู้สึกตัว..
พอโดนเสียบโดนกระแทกก็แอ่นก้นแอ่นอูมๆเข้ารับทันที..
.มีบ้างบางครั้งที่รู้สึกตัวแ
ล้วขยับออก..
แต่รูเสียวสยิวที่ค่อนข้างจะฟิตอยู่ ทั้งของพี่สาวและแฟนผม...
บางคนพอหัวหยักบานๆเสียบผลุ๊บเข้าไป
แล้วโดนขมิบบีบรัดยวบๆทีสองที...ก็น้ำแตกพุ่งกระฉูดอ อกไปทันที....
หรือบางคนก็เสียบพรวดเข้าไปทั้งดุ้นแล้วถึงพุ่งกระฉู ด....

แฟนผมเล่าให้ฟังเหมือนกันในเรื่องนี้ เวลาขึ้นโชว์ร่วมกับคนอื่น..
แต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไร..
เพราะรู้อยู่ว่าของแบบนี้มันพลาดกันได้ โดยเฉพาะเรื่องเสียวๆแบบนี้...
ตรงกันข้าม..เวลาเธอพูดให้ฟังแล้ว ผมกลับรู้สึกมีอารมณ์ซะอีก...

-------------------------------------------------------------------------------

ผมกับแฟน..พี่สาวพี่เขย..ทำงานโชว์เสียวโชว์หวิว..เก ็บเงินกันอยู่ปีกว่าๆ...
ก็หอบเงินกลับไปลงทุนค้าขายด้วยกันที่บ้าน... โดยที่ผมกับแฟน
พี่สาวและพี่เขยซื้อที่ปลูกบ้านหลังใหญ่
อยู่ในบริเวณเดียวกัน..แต่ห่างจากบ้านของพ่อแม่ไปนิด หน่อยหน่อย...

ผ่านไปสองปีผมกับแฟนและพี่สาวกับพี่เขย...
มีลูกสาวลูกชายหน้าตาหน้ารักด้วยกันทั้งคู่... แต่ไม่รู้ว่าลูกใครเป็นลูกใคร..?

เพราะทั้งชาวบ้านและพ่อแม่ผมต่างก็บอกเหมือนกัน
ว่าลูกผมเหมือนพี่สาวกับพี่เขย.. ส่วนลูกพี่เขยก็ดันมาเหมือนผมกับแฟน..??

แต่จะลูกผมกับแฟน หรือลูกพี่สาวกับพี่เขย..มันก็ไม่แตกต่าง...
เพราะเด็กสองคนก็คือลูกผมกับแฟน
และลูกของพี่สาวกับพี่เขย.... เพราะตั้งแต่กลับมาจากกรุงเทพฯ
และซื้อที่ปลูกบ้านอยู่ในบริเวณเดียวกัน...
ความสัมพันธ์ของผมกับแฟน และพี่สาวกับพี่เขยก็ยังแนบแน่นทั้งหน้าทั้งหลังเหมื
อนเดิม.....?
แถมยังรู้สึกว่าแนบแน่นกว่าตอนที่อยู่ร่วมห้องกันซะอ ีก...

เพราะบางวันผมออกไปข้างนอกกลับมา..พี่เขยกำลังแอบตีท ้ายครัว
แนบก้นกับก้นขาวๆของเมียผม
กระดกก้นเสียบลำขนาดใหญ่เข้ารูเสียว เอาเมียผมกับพี่สาวซี๊ดปากครางโอยๆ...
น้ำเสียวไหลเยิ้มไปทั้งร่องทั้งรูด้วยกันทั้งคู่...
ซึ่งไม่รู้ว่าน้ำแตกกันไปคนกี่รอบแล้ว
บางคืนผมกับแฟนก็นอนบ้านพี่เขยพี่สาว หรือไม่พี่สาวกับพี่เขยก็มานอนบ้านผม..
พี่สาวกับแฟนผมนี่..น้ำเสียวขาวๆขุ่นๆเปียกแฉะเปียกเ ยิ้มไป
ไหลอาบลงตามหน้าขาเป็นทางไม่รู้ของใครเป็นของใคร..
เพราะกว่าที่จะหลับจะนอนกันได้..
ก็ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นขย่มจนแทบจะหมดแรง

บางวันพี่เขยไม่อยู่ ผมก็แอบเข้าไปทำเป็นว่าข่มขื่นพี่สาวเพราะมันตื่นเต้
นดี...
แต่ส่วนมากโผล่เข้าไปเมื่อไหร่ ผมเป็นโดนพี่สาวจับข่มขืนแทบทุกที...
พอน้ำแตกก็เดินกระหยิ่มยิ้มย่องกลับบ้านอย่างสบายใจ.
....เพราะได้แอบข่มขืนเมียพี่เข
ย...

แต่ที่ไหนได้... พอเปิดประตูเข้าไป..
พี่เขยตัวดีก็กำลังล่อเมียผมซี๊ดปากครางลั่นบ้านเลย. .?
น้ำเสียวขาวๆขุ่นๆปูดทะลักเบียดลำออกมาเป็นฟองฟอด... ???
พี่สาวที่แอบเดินตามหลังผมมาพูดยิ้มๆอย่างสะใจว่า...
คิดว่าจะได้เปรียบเหรอ...แล้วมวยหมู่ใต้หว่างขาก็เริ
่มต้นขึ้นอย่างเสียวสยิว....


--
ขออภัยหากเมล์นี้รบกวนความเป็นส่วนตัวของคุณ

Have A Wonderfull Day ...:: David Beckham ::  ->
สมาคม..คนหื่น(ไม่หื่น..ห้ามเข้า)

Program FFSJ: The Fastest File Splitter and Joiner V 3.3 & User Manual

http://www.enterupload.com/1vu03grxn9h8/FFSJ33.rar.html

--
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม  "Saendee Groups"
หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่
saendee-groups@goog...
หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่
saendee-groups-unsubscribe@goog...
หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่ http://groups.google.com/group/saendee-groups?hl=th

Bookmark with:

Delicious   Digg   reddit   Facebook   StumbleUpon

opensubscriber is not affiliated with the authors of this message nor responsible for its content.