opensubscriber
   Find in this group all groups
 
Unknown more information…

u : urangsunda@yahoogroups.com 7 June 2005 • 9:36AM -0400

[Urang Sunda] Cerpen Bahasa Sunda
by pipiet senja

REPLY TO AUTHOR
 
REPLY TO GROUP<html>


<style>body { background: url(http://images.multiply.com/multiply/layout/back.rightrail.png) repeat-y top left; }</style>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://multiply.com/style/site/18.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://multiply.com/style/local/5.css">

<style>body {background: none;}</style>

<table width=100% cellpadding=10><tr><td>

<div class=replyboxauthor><a href=http://pipietsenja.multiply.com><img border=0 width=100 height=100 src=http://pipietsenja.multiply.com/logo/1></a><br><a href=http://pipietsenja.multiply.com>pipietsenja</a><br></div>Check out this new journal entry I've put on Multiply. To add a comment to it, or see the other stuff I've posted, you'll need to <a href=http://multiply.com><b>join Multiply</b></a> first if you haven't already (don't worry it doesn't cost anything).
<br><br>
You might be wondering what Multiply is -- it's a great new way to keep in touch. Check it out when you get a chance.
<br><br>
If you don't want to receive these messages, just let me know.

<br clear=left><br><table class=itemboxsub width=100% cellpadding=3 cellspacing=0 border=0><tr><td width=20><img align=absmiddle alt='Journal Entry' title='Journal Entry' src=http://images.multiply.com/multiply/items/journal_gry.gif width=20 height=20></td><td><a href=http://pipietsenja.multiply.com/journal/item/7>Cerpen Bahasa Sunda</a></td><td class=itemsubsub><nobr>Jun 2, '05 12:06 PM ET</nobr><br> for everyone</td></td></tr></table><div class=itemshadow><div class=itembox><P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 26pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">Enok Asih<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><o:p> </o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN> </P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">Panon poe keur sumedeng ngabetrak. <o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">Nangtung sawatara lila tukangeun Amih, sirah lenglengan keneh. Mabok salila naek beus ti <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:place w:st="on"><st1:City w:st="on">Cirebon</st1:City></st1:place> teh, sajajalan teu bisa kaitung deui ongkek-ongkekanana. Karunya we ka Amih anu dagdag-degdeg, ngupah-ngapeh sangkan kuring henteu katutuluyan mabokna.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">Sirah ngalieuk deui ka palebah beca. Iiih, geus jauh geuning Si Abang Beca teh. Ti garbang Griya Mutiara duaan kana beca. Amih teu wasaeun sigana mireng kayaan kuring. Jeung enyana leumpang oge asa ngarampeol basa turun tina beus teh.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>“Tah… ieu imahna, Nok,” cek Amih anu henteu weleh sabar. </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">Duaan sajongjongan mah kalah pating hariul hareupeun hiji imah sigrong. Panto garbangna teuing ku luhur, aya meureun <st1:place w:st="on"><st1:City w:st="on">lima</st1:City></st1:place> meteran mah. Kakara engeuh sabudeureun kuring jeung Amih imah-imahna mana alagreng nakeran.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">“Mmm, muhun Mih…” sungut tiba saengab.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">“Kumaha, lieur keneh?” Amih neuteup bangun hariwangeun naker.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: right 432.0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">“Eee… henteu da, henteu nanaon, Amih,” cekeng teh gasik ngarobah parangi. Sok sanajan lenglengan oge, tapi hate teu merean mireng Amih sakitu hariwangeunana.<SPAN style="mso-tab-count: 1">        </SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">“Ieu atuh permenna deui,” Amih ngusiwel kana kantong keresek, husus dieusian ku sagala rupa kaperluan darurat kuring sarupaning termos leutik, kukuehan, permen, soklat jeung sajabana. Sok nyodoran permen loli.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">“Asyiiiik!” giak kuring nampanan kalawan atoh, puguh karesep kana permen loli mah. <o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">“His, lalaunan atuh mesekna,” Amih mesem mireng kalakuan kuring, teu sabaran mesek bungkus loli.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">“Nuhuuuun… nuhuun Mih!”<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">Sruuuup… mmm, amis, segeeer!<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">“Enok, Enok…” Amih tiba gogodeg.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">Ukur ngabelehem meueusan. Sabaraha taun cenah umur kuring teh? Manjing rumaja, 18-an, tapi ceuk batur kalakuan kuring bubudakeun bae.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">Amih, ehmm, aya ku tulaten ka anu jadi incu. Amih, enya kitu we kuring nyebut ka nini teh, istri sepuh yuswa manjing 60-an. Socana teuing ku liuh, neuteup keneh kalawan deudeuh, tangtuna oge <st1:place w:st="on"><st1:City w:st="on">bari</st1:City></st1:place> teu petot nyimbeuh kadeudeuh tan wangenan. Mungguh tingtrim mun mireng pameunteu Amih. Socana lir talaga wening, moal saat nyadiaan kanyaah anu ngagenclang pikeun kuring. Incu hiji-hijina sok sanajan kuring loba kakuranganana. <o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>“Ka mana nya Si Mang Sani?” <o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">Amih ulag-ileug, nitenan ka jeroeun garbang tohaga payuneunana.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">“Mang Sani saha, Amih?”<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">“Satpam, sopir ongkoh… Apan osok ka urang, Sih, geuningan basa teun tea nganteuran barang…”<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">Mang Sani, nu mana nya? Ah, duka atuh! Lebeng sanajan dikotektak oge taya gambaranana dina uteuk kuring. Puguh memori kuring mah payaaah!<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">Teup deui ka Amih. Siga ngahuleng, nya mikiran naon atuh ari Amih?<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">“Eh, enya nya tacan dibel!” cenah <st1:place w:st="on"><st1:City w:st="on">bari</st1:City></st1:place> capa-cipi neangan bel. <o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">Tiiiing… Toooong! Tiiing… Toooong!<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">Sora bel harus handaruan. Tapi taya sasaha, taya reaksina.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">“Ieu… bumi saha, Amih?”<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">Ups, pasti bolohona teh nya Si Enok?<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">“Iiih, apan ti tadi oge tos diwartosan ku Amih. Nya ieu bumina Mamih-Papih Enok.”<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">Sirah unggut-unggutan, permen loli rasa jeruk digalemohan. Lumayan, sirah teh henteu lenglengan teuing. Mungguh segeeer!<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">Mamih-Papih kuring, nya? Eum, kitu nya kitu… kumaha Amih we atuh!<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">“Geuning teu aya sasaha, Amih?” beuheung milu ulag-ileug ka jeroeun garbang.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">“Sabar nya, Geulis, sabaaar…”<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">“Uhun…” Sirah unggeuk, biwir mah anteng ngecrokan permen loli. <o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">“Mmm… Geulis, bageur…” Panangan Amih ngusapan sirah kuring, heg lalaunan dongko, menerkeun jilbab kaos pulas pink anu remen miring kenca-katuhu.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">Teup, dua panon pateuteup deui. Duka da boh sanajan remen oge, sanajan saendengna… Ah, enyaan sueeer, ceuk Si Aming tea mah. Kuring resep we nu aya mun peteuteup jeung Amih teh. Reseeep!<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">“Tah kieu atuh, Geuliiiis…” pokna sabada menerkeun jilbab pamEnokanana basa kuring nyarita hayang miluan ngaji di bumina Teh Inet. <o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">Ah, aya nu aheng yeuh!<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">Dina soca Amih siga aya anu ngagenclang herang, celak-celak ti kajauhan lir bentang anu sakeudeung deui bakal muruluk maruragan.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">“Amih…” Duka ku naon ujug-ujug asa aya anu meupeuh dina jeroun dada kuring. <o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">Heg, nyabut… duuuh, ieung! Teu wasa nyebutkeunana, ongkoh teu kaharti, nya parasaan naon ngaranna kaya kieu?<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">“Pssst… deudeuh teuing, ulah hengker. Enok mah apan tos ageung, tos sawawa, iiih! Sakitu tos gaduh… Aa Boboy teh!”<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">Celepoot… Amih ngesun pipi, ngarayap tuluy kana embun-embunan, lila di palebah dinya lir anu nuju ngocorkeun sabagean kakuatanana ka kuring. <o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">“Mm… Aa Boboy, Mih? Engkin… moal nanaon?”<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">Iiih, jadi paciweuh kieu yeuh omongan teh? Sojorelat Aa Boboy lir ngabelegedeg, tuh di ditu di kajauhan, luhureun sirah… Hei, Aa, siga keur ngadadahan tukangeun mega-mega. Ngadadahan Enok, nya Aa?<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">“Nya moal nanaon… Eeh, nanaon… naon atuh ari Si Geulis?” Amih ngegelenyu.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">“Mm, duka… naon we…” Biwir kabawakeun ngabelenyeh.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">Tibatan nurutkeun parasaan, mending nyieuhkeun sagala kahariwang anu duka ti iraha haben we ngukuntit hate. Asana mah ti saprak Amih nguningakeun ngeunaan indung-bapa kuring anu sabenerna. Bener ti harita sigana mah, hate kuring bet remen guligah. Jantung mindeng seseblakan, teu puguh rasa, teu puguh rampa. Honcewaaaang!<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">“Tos, ah, ulah ngemutan nanaon nya Geulis. Tenang we Enok mah, terang bereees! Cepeng jangji Amih ieu, okeeeh?”<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">“Eeee… okeeeh!” Kuring meh ngajerete awahing bungah.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">Baku Amih mah ari tos ngaheureuyan bet ngadadak siga barudak ngora bae. Amih mah ketang da kitu katingalna teh, resep heureuy jeung barudak ngora. Matakan sanajan nini-nini oge, pameunteuna lir sumiratan, mo bina ti yuswa 40-an. Ceuk babaturan kuring mah; magarkeun Amih Enok mah nini-nini gaul, meeen!<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">Amih Geulis, Amih Sayang, hate ngadadak baceo. Da Enok mah henteu nanaon atuh, Mih. Sidikan Enok karunya ka Amih. Geura urang teh apanan jauh-jauh lunta ti <st1:place w:st="on"><st1:City w:st="on">Cirebon</st1:City></st1:place>. Ngahaja ka <st1:place w:st="on"><st1:City w:st="on">Jakarta</st1:City></st1:place> rek manggihan indung-bapa Enok. Deudeuh teuing Amih. Sumanget naker ngajakan Enok miang pasusubuh. <st1:place w:st="on"><st1:City w:st="on">Bari</st1:City></st1:place> jeung kudu aduregeng heula jeung Enok. Ngupah-ngapeh, ngajangjian sagala rupa… ah!<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">Ngan biwir bet ngarapet deui, ngabetem salila-lila. Kalah hayoh ngucel tungtung jilbab. Hese pisan hayang ngungkab eusining hate sajalantrahna, sakumaha jalma anu normal lianna. Boroning bisa nyoroscos, ngagorowokkeun sagala parasaan, sarupaning ekspresi jiwa… Sidikan ngomong oge remen ngabelepbep!<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><o:p> Hanca</o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><o:p>                                  @@@</o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN> </P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><o:p>Naaaah....mau tahu sambungannya kaaan?</o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><o:p>Kalo penasaran beli aja majalahnya, kereeen euy!</o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><o:p>Majalah berbentuk mungil diberi nama Sunda Midang.</o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><o:p>Teteh nulis dalam bahasa karuhun sejak tahun 1989, pas lagi sekarat gak mau nulis sama sekali. Ini saat teteh hamil Butet.</o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><o:p>Eeee... mana sangka kalo begitu mborojoool, dia malah ngikutin jejak mamanya.</o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><o:p> </o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><o:p> Saya belajar bahasa Sunda secara otodidak juga, tapi ada senior yang sangat memotivasiku</o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><o:p>Holisoh ME!</o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><o:p>Semoga sekarang dia masih eksis.</o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><o:p>Saya tahu, seorang putrinya telah menjadi wartawati.</o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><o:p>Kenangan itu... sungguh menyenangkan, waaaaas nya Ceuceu Holisoh!</o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><o:p>Di manapun Ceuceu berada kini, saya takkan melupakan budi baikmu.</o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><o:p>Wilujeng, sonoooo pisaaaan!</o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><o:p> </o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><o:p>Kemudian ada juga pengarang favoritku, namanya Rustandi Kartakusumah. Pas kelas empat SD aku bener-bener nyandu sama karya-karya beliau. Tau gaaak... sampe berani ngorupsi duit yang seharusnya buat beli minyak tanah, eeeh... malah kubelikan majalah Langensari yang ketika itu lagi memuat cerita bersambungnya Rustandi Kartakusumah.</o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><o:p>Ibuku yang kelabakan nyariin si sulungnya ke mana-mana, akhirnya menemukanku lagi bacaaaa aja di atas lingga alun-alun Sumedang.</o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><o:p>Iiiii....hiiik, lucu bener kalo inget itu!</o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><o:p>Sekaligus nyeseeel banget deh, ah, kok berani-beraninya ngorup. Kecil-kecil! Dihukum sama Emak gak takut, sebaliknya malah kesenangan.<IMG src="http://images.multiply.com/common/smiles/smile.png"> </o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN> </P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><o:p>Gak boleh keluar rumah selama seminggu? Yaaa... kayak pucuk dicita ulam pun tiba atuuuh! Baca aja kerjaanku selama seminggu itu, bikin Emak makin... bete 'kali ya?</o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><o:p>"Ya, sudah, sekarang mah sana boleh main lagi!" usir ibuku pada hari ke-8.</o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><o:p>"Da gak mau main teteh mah," bantahku.</o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><o:p>"Tuluy rek nanahaonan deui atuh? Menta duit buat beli majalah lagi yah?"</o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><o:p>"Bukan... boleh ke tempat sewa buku, ya?"</o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN> </P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><o:p>Kulihat wajah ibuku yang semula muram mendadak sumringah. Dikeluarkannya uang beberapa logam keping dari saku dasternya.</o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><o:p>"Ya sudah, sekalian pinjami Mak buku baru," perintahnya sungguh bikin aku berjingkrak, giraaaang!</o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN> </P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><o:p>Ternyata hobi baca itu sudah menjadi kebutuhan sejak kecil. Dan itu sungguh keturunan, Sodara!</o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><o:p>Kayaknya kalo gak ada bacaan, bahkan sampai setua itu (usia ibuku sekarang 71) kulihat beliau akan mondar-mandir, salah tingkah gak karuan. Kesukaan membaca juga bikin Emak awet muda, jernih berpikir dan tahan... berdebat!</o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN> </P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><o:p> Kuwariskan keharusan membaca itu kepada dua anakku, Haekal dan Butet. Sejak kecil aku tak pernah memanjakan mereka dengan mainan yang berlebihan. Maka, jangan heran kalo keduanya gak pernah tahu; apa itu pe-es. Di mana-mana buku berserakan. Kalau digabungkan koleksi buku kami berlima (ditambah menantuku Seli) niscaya akan ada 5 lemari. Mungkin sepertiga rumahku isinya adalah buku.</o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><o:p> Bagaimana dengan Anda?</o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><o:p> Salam kreatif!</o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 54pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><o:p> </o:p></SPAN></P></div></div><div class=litemactions></div><div class=ritemactions><a href=http://pipietsenja.multiply.com/item/reply/pipietsenja:journal:7?xurl=/journal/item/7>reply to this</a> <a href=http://pipietsenja.multiply.com/item/link?url=/journal/item/7&subject=Cerpen%20Bahasa%20Sunda>link to this</a></div><br clear=left><img src=http://images.multiply.com/common/dot_clear.gif width=1 height=1><div class=itemactionspacer><!-- --></div>
<center><a href=http://pipietsenja.multiply.com/journal/item/7><img border=0 src='http://multiply.com/new-replies/UmFuZG9tSVZDeAWYV1tJWb8dBCAyY4MaUdY6FHk9QUAnDTFZuFsgow=='></a></center>
<img width=1 height=1 src=http://multiply.com/inc-views-email/UmFuZG9tSVZDeAWYV1tJWb8dBCAyY4MaUdY6FHk9QUDMMo.iOV%2C2vhfkMQvZmkqHWIDf1YpSRRddPXL7u7bBCQzEWBj8imyO>

</td></tr></table>

<br><br>
<tt>
Komunitas Urang Sunda --> <a href="http://www.Urang-Sunda.or.id">http://www.Urang-Sunda.or.id</a><BR>
</tt>
<br><br><!-- |**|begin egp html banner|**| -->

<br>
<tt><hr width="500">
<b>Yahoo! Groups Links</b><br>
<ul>
<li>To visit your group on the web, go to:<br><a href="http://groups.yahoo.com/group/urangsunda/">http://groups.yahoo.com/group/urangsunda/</a><br> 
<li>To unsubscribe from this group, send an email to:<br><a href="mailto:urangsunda-unsubscribe@yaho...?subject=Unsubscribe">urangsunda-unsubscribe@yaho...</a><br> 
<li>Your use of Yahoo!

Bookmark with:

Delicious   Digg   reddit   Facebook   StumbleUpon

Related Messages

opensubscriber is not affiliated with the authors of this message nor responsible for its content.